INFORMACJA O WYNIKU NABORU DOKONANEGO PRZEZ DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ

Numer ogłoszenia: 114607

Nazwa Urzędu: Izba Skarbowa w Katowicach

                        41-022 Katowice, ul. Damrota 25

Nazwa stanowiska: informatyk

Imię i nazwisko wybranego kandydata: Maciej Benisz

Miejsce zamieszkania: Jaworzno

Katowice, 2009.09.28

wytworzył: Maria Dembińska

 

na oryginale podpisała

p.o. Dyrektora Izby Skarbowej

Małgorzata Moskal