INFORMACJA O WYNIKU NABORU DOKONANEGO
PRZEZ DYREKTORA IZBY SKARBOW
EJ

 

Numer ogłoszenia: 123 387

Nazwa Urzędu: Izba Skarbowa w Katowicach

                        41-022 Katowice, ul. Damrota 25

Nazwa stanowiska: starszy referent

Imię i nazwisko wybranego kandydata: Magdalena Siekierska

Miejsce zamieszkania: Dąbrowa Górnicza

 

Katowice, 2010.06.22

 

na oryginale podpisała

Z up. Dyrektora Izby Skarbowej

Elżbieta Kubik

Wicedyrektor