INFORMACJA O WYNIKU NABORU DOKONANEGO
PRZEZ DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ

  

Numer ogłoszenia: 112753

Nazwa Urzędu: Izba Skarbowa w Katowicach

                        41-022 Katowice, ul. Damrota 25

Nazwa stanowiska: informatyk

Nabór zakończony - nie wybrano kandydata

 

Katowice, 2009.08.28

 

Na oryginale podpisał

Z up. Dyrektora

mgr Józef Jochemczyk

Naczelnik Wydziału

 

Wytworzył: Maria Dembińska