INFORMACJA O WYNIKU NABORU DOKONANEGO
PRZEZ DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ

Numer ogłoszenia: 112755

Nazwa Urzędu: Izba Skarbowa w Katowicach

                        41-022 Katowice, ul. Damrota 25

Nazwa stanowiska: kontroler rozliczeń

Imię i nazwisko wybranego kandydata: Anna Maszczyńska

Miejsce zamieszkania: Czeladź

Katowice, 2009.08.21

Na oryginale podpisała

p.o. Dyrektora Izby Skarbowej

Małgorzata Moskal

Wytworzył: Maria Dembińska