Izba Skarbowa w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszego referenta  

w Oddziale ds. polityki kadrowej w Wydziale kadr, szkolenia oraz ochrony informacji niejawnych

Liczba lub wymiar etatów: 1 – umowa na zastępstwo

(przewidywany termin zakończenia umowy: 31 grudzień 2009 r.)

Główne obowiązki:

-         prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie ubezpieczeń społecznych pracowników,

-         prowadzenie dokumentacji dotyczącej dodatkowego zatrudnienia,

-         sporządzanie legitymacji służbowych i ubezpieczeniowych pracowników,

-         prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem i szkoleniem organizowanym przez Ministerstwo Finansów i inne ośrodki szkoleniowe,

-         prowadzenie dokumentacji związanej ze szkoleniami zewnętrznymi dla urzędów skarbowych,

-         załatwianie spraw związanych ze stażami absolwenckimi i odbywaniem praktyk,

Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne

Wymagania niezbędne:

-         znajomość przepisów prawa pracy (Kodeks pracy, ustawa o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi)

-         dokładność i systematyczność,

-         umiejętność interpretowania przepisów z zakresu prawa pracy,

-         biegła znajomość obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe:

-         doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w kadrach,

-         znajomość języka obcego,

-         komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

 

Zainteresowanych w/w stanowiskiem – pracowników US prosimy o przesłanie listu motywacyjnego, CV oraz oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, w terminie do:

21.07.2009 r.

 

na adres:

Izba Skarbowa

ul. Damrota 25

40-022 Katowice

 

Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-32) 207-61-07

 

Wytworzył: Iwona Zbylut–Prajs

Zatwierdził: p.o. Dyrektora Izby Skarbowej Małgorzata Moskal