INFORMACJA O WYNIKU NABORU DOKONANEGO
PRZEZ DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ
 

Numer ogłoszenia: 115225

Nazwa Urzędu: Izba Skarbowa w Katowicach

                        41-022 Katowice, ul. Damrota 25

Nazwa stanowiska: inspektor

Imię i nazwisko wybranego kandydata: Joanna Solak - Srokowska

Miejsce zamieszkania: Katowice

Katowice, 2009.10.28

Na oryginale podpisała

p.o. Dyrektora Izby Skarbowej

Małgorzata Moskal

Wytworzył: Maria Dembińska