INFORMACJA O WYNIKU NABORU DOKONANEGO
PRZEZ DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ

Numer ogłoszenia: 114156

Nazwa Urzędu: Izba Skarbowa w Katowicach

Ośrodek Zamiejscowy w Częstochowie

42-200 Częstochowa ul. Rejtana 9

Nazwa stanowiska: starszy referent

Imię i nazwisko wybranego kandydata: Kinga Gęsikowska

Miejsce zamieszkania: Częstochowa
Katowice, 2009.10.08