Izba Skarbowa w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

od starszego referenta do starszego komisarza skarbowego

w Oddziale podatku dochodowego od osób prawnych w tym grup kapitałowych i rozliczeń z zysku w Wydziale podatku dochodowego od osób prawnych

Liczba lub wymiar etatów: 1  - umowa na zastępstwo

(przewidywany termin zakończenia umowy: 31 grudzień 2009 r.)

Główne obowiązki:

-         przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w sprawach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej i w zakresie wpłat z zysku,

-         przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do WSA na rozstrzygnięcia organu odwoławczego.

Wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne

Wymagania niezbędne:

-         znajomość prawa podatkowego, a w szczególności ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

-         umiejętność obsługi komputera.

 

Zainteresowanych  w/w stanowiskiem - pracowników US prosimy o przesłanie listu motywacyjnego, CV oraz oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w terminie do:

30/04/2009

 

na adres:

Izba Skarbowa

ul. Damrota 25

40-022 Katowice

 

Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 0-32-207-61-07.

 

Wytworzyła: M. Dembińska

Zatwierdziła: p.o. Dyrektora Izby Skarbowej Małgorzata Moskal