Izba Skarbowa w Katowicach

 

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

kontrolera rozliczeń lub starszego kontrolera rozliczeń  w Oddziale ds. obsługi finansowo - księgowej

 

Liczba lub wymiar etatów: 1

 

Główne obowiązki:

-         księgowanie wybranych dokumentów księgowych,

-         sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z aktualnymi przepisami odnośnie sprawozdawczości budżetowej.

 

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne

Wymagania niezbędne:

-         znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych,

-         umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym znajomość programów finansowo – księgowych,

-         doświadczenie na podobnym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

-         doświadczenie zawodowe w pracy w księgowości budżetowej,

-         samodzielność,

-         umiejętność pracy w zespole.

 

Zainteresowanych  w/w stanowiskiem - pracowników US, IS, IC, UC, GUS, UKS, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego prosimy o przesłanie listu motywacyjnego, CV oraz oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w terminie do:

08/05/2009

 

na adres:

Izba Skarbowa

ul. Damrota 25

40-022 Katowice

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 0-32-207-61-07.

 

Sporządziła: Maria Dembińska

Zatwierdziła: p.o. Dyrektora Izby Skarbowej Małgorzata Moskal