Izba Skarbowa w Katowicach

 

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

starszego referenta

w Oddziale podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą w Wydziale pierwszym podatku dochodowego od osób fizycznych

 

Liczba lub wymiar etatów: 1 - umowa na zastępstwo

(przewidywany termin umowy:   od dnia 01.01.2010 r. do grudnia 2010 r.)

 

Główne obowiązki:

-         przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych,

-         przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do WSA na rozstrzygnięcia organu odwoławczego.

 

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi prawniczymi lub ekonomicznymi

 

Wymagania niezbędne:

-         znajomość podstaw prawa podatkowego (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne),

-         umiejętność obsługi komputera.

 

Wymagania dodatkowe:

-         staż pracy w administracji,

-        umiejętność pracy w zespole.

 

Zainteresowanych  w/w stanowiskiem - pracowników US prosimy o przesłanie listu motywacyjnego, CV oraz oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w terminie do:

12/11/2009

 

na adres:

Izba Skarbowa

ul. Damrota 25

40-022 Katowice

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-32) 207-61-07.

 

Wytworzyła: Maria Dembińska

Zatwierdziła: p.o. Dyrektora Małgorzata Moskal