INFORMACJA O WYNIKU NABORU DOKONANEGO
PRZEZ DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ

Numer ogłoszenia: 119923

Nazwa Urzędu: Izba Skarbowa w Katowicach

41-022 Katowice, ul. Damrota 25

Nazwa stanowiska: starszy referent

Imię i nazwisko kolejnego kandydata: Grażyna Kurpas

Miejsce zamieszkania: Ligota

Data publikacji wyniku zgodnie z art. 33 ustawy o służbie cywilnej: 2010.03.16


na oryginale podpisała

p.o. Dyrektora Izby Skarbowej

Małgorzata Moskal