IZBA SKARBOWA W KATOWICACH

 

Postępowanie rekrutacyjne na stanowisko informatyka w Wydziale Informatyki.

 

Ankieta samooceny posiadanych umiejętności.

 

Każde z niżej wymienionych zagadnień należy ocenić w skali 1 do 7.

1 – brak umiejętności

2 – tylko wiedza teoretyczna

3 – praktyczne umiejętności na poziomie niskim

4 – praktyczne umiejętności na poziomie średnim

5 – praktyczne umiejętności na poziomie dobrym

6 – praktyczne umiejętności na poziomie dobrym oraz doświadczenie zdobyte w pracy zawodowej

7 – praktyczne umiejętności i doświadczenie na poziomie bardzo dobrym oraz samodzielne wykonywanie zadań w pracy zawodowej przez co najmniej rok

 

 

 

Zagadnienie

Ocena

 1. Administrowanie systemami Windows Serwer

 

 1. Tworzenie skryptów systemowych dla środowiska WINDOWS

 

 1. Administrowanie systemami UNIX/LINUX

 

 1. Administrowanie systemem AIX 5.3

 

 1. Tworzenie skryptów systemowych dla środowiska UNIX/LINUX

 

 1. Znajomość języka C/C++

 

 1. Znajomość środowiska Microsoft Visual C++ 6.0

 

 1. Znajomość kompilatorów gcc, g++ w środowisku UNIX/LINUX

 

 1. Tworzenie aplikacji klient/serwer

 

 1. Administrowanie relacyjnymi bazami danych

 

 1. Administrowanie bazą danych Oracle 9 lub wyższą

 

 1. Znajomość języka SQL

 

 1. Tworzenie skryptów w języku SQL dla bazy danych Oracle 9 lub wyższej

 

 1. Znajomość języka PL/SQL

 

 1.  Programowanie w języku PL/SQL w bazie danych Oracle 9 lub wyższej

 

 1.  Programowanie z wykorzystaniem bibliotek OCI lub OCCI bazy danych Oracle

 

 1. Tworzenie bazodanowych aplikacji internetowych

 

 1. Znajomość HTML

 

 1. Znajomość języka Perl

 

 1. Znajomość języka PHP

 

 1. Znajomość języka Java

 

 1. Znajomość JavaScript

 

 1. Administracja serwerem Apache

 

 1. Projektowanie baz danych

 

 1. Znajomość Oracle Discoverer Administration Edition

 

 1. Znajomość Oracle Discoverer Desktop Edition

 

 

W przypadku ocen 6 lub 7 proszę wyszczególnić (poniżej w informacjach uzupełniających) jakie zadania i na jakim stanowisku były wykonywane.

W przypadku ocen 3 do 5 proszę opisać (poniżej w informacjach uzupełniających) posiadane doświadczenia.

 

 

Informacje uzupełniające: