Lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne.

Nabór do Działu podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

 

Ogłoszenie z terminem składania ofert 25.03.2010 r.

Lp.

Nazwisko i imię

1.

Bujar Wioletta

2.

Dora Roksana

3.

Gorgoń Madga

4.

Jarzębska Patrycja

5.

Klosczyk Sylwia

6.

Kobiela Kamil

7.

Koczaja Marcin

8.

Kosmyk Marlena

9.

Lipok Iwona

10.  

Nanuś Aleksandra

11.  

Niemczyk Anna

12.  

Płuciennik Krystyna

13.  

Polak Janina

14.  

Remisz Joanna

15.  

Skroch Barbara

16.  

Sobieraj Barbara

17.  

Stadler Maria

18.  

Szymiec Joanna

19.  

Świątkowska Alina

20.  

Wach Beata

21.  

Wichary Katarzyna

22.  

Wieszkucka Klaudia

 

Wytworzyła: Jolanta Mróz

Zatwierdziła: Beata Bagińska  

Wprowadziła: Jolanta Mróz

 

Na oryginale podpis:

Naczelnik

Pierwszego Urzędu Skarbowego

w Katowicach

Beata Bagińska