Numer ogłoszenia: 120735

Stanowisko: referenta w wieloosobowym stanowisku ds. obsługi prawnej

Status ogłoszenia: nabór zakończony

 

Wynik rekrutacji

Imię i nazwisko: Kamila Żmuda - Matan

Stanowisko: referent

Miejscowość: Siewierz Żelisławice

 

Sporządziła: Aleksandra Mirowska