Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w dziale podatków pośrednich

 

Numer ogłoszenia: 119989

 

Nazwa Urzędu: Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

                         ul.Warszawska 45

                         43-300 Bielsko-Biała

 

Nazwa stanowiska: referent w dziale podatków pośrednich

 

Imię i nazwisko wybranego kandydata: Danuta Kanik

Miejsce zamieszkania: Bielsko-Biała

 

Bielsko-Biała, 26 lutego 2010 r.

 

                                                                  W oryginale podpisał:

                                                                                                              Naczelnik Drugiego Śląskiego

                                                                                                              Urzędu Skarbowego

                                                                                                              (Janusz Kapica)