Informacja o wyniku naboru na stanowisko starszego referenta w samodzielnym wieloosobowym stanowisku ds. podatków majątkowych.

Numer ogłoszenia: 124450

 

Nazwa urzędu: Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

                        ul. Warszawska 45

                        43-300 Bielsko-Biała

Nazwa stanowiska: starszy referent w samodzielnym wieloosobowym stanowisku ds. podatków majątkowych

Imię i nazwisko wybranego kandydata: Elżbieta Krywult

Adres zamieszkania: Wilamowice

 

Bielsko-Biała, 29 czerwca 2010 r.

 

                                                                 

                                                                           Na oryginale podpisał

                                                                                              Zastępca Naczelnika

                                                                                              Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego

                                                                                              w Bielsku-Białej

                                                                                              Alicja Pajak