DRUGI ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY w BIELSKU - BIAŁEJ

 

            Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko

            starszego księgowego

            w  Dziale Rachunkowości Podatkowej

            Liczba lub wymiar etatu: 1

            Główne obowiązki:

-         obsługa kont szczegółowych podatników,

-         wprowadzanie korespondencji wychodzącej do systemu komputerowego,

-         wysyłanie korespondencji.

            Wykształcenie: wyższe 

            Wymagania konieczne:

-         znajomość przepisów ordynacji podatkowej,

-         umiejętność obsługi komputera,

-         zdolność analitycznego myślenia.

            Wymagania pożądane:

-         rzetelność, odpowiedzialność, dokładność, samodzielność,

-         umiejętność pracy w zespole,

-         odporność na stres.

            Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań 
            formalnych
:

-    kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,     

-         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-         oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

-         oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

-         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-         życiorys i list motywacyjny.

            Dokumenty należy składać lub przesłać do:11-10-2007r.

            pod adresem:

            Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

            ul. Warszawska 45

            43-300 Bielsko-Biała

           Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony – zastępstwo.

            Kandydaci  zakwalifikowani, zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem

           o terminie zgłoszenia się w tut.Urzędzie celem przeprowadzenia postępowania  
            rekrutacyjnego
.

           Oferty nie spełniające wymagań formalnych i koniecznych, a także te, które wpłyną po
           terminie
- nie będą rozpatrywane.

           Oferty odrzucone oraz rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.

           Dodatkowe informacje: tel.(0-33) 499-84-51.

          

 

            Wytworzył: Anna Kromczyk

            Zatwierdził: p.o.Naczelnika Urzędu Henryka Szweblik

            Wprowadził:Witold Kogut