Izba Skarbowa w Katowicach

Rejestry i archiwa

Zasady prowadzenia przez Izbę Skarbową rejestrów i archiwów regulują poniższe przepisy :

Wykaz rejestrów i archiwów :

Stosownie do przepisu art. 67c ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1015) lista biegłych skarbowych dostępna jest dla zainteresowanych w siedzibie Izby Skarbowej w Katowicach.


wytworzył: Michał Kasprzak
zatwierdził: Z up. Dyrektora Izby Skarbowej - Michał Kasprzak
wprowadził: Małgorzata Kostecka

data utworzenia artykułu2003-07-01 15:00
data aktualizacji artykułu2015-07-31 00:00
data publikacji artykułu2015-07-31 00:00