Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach

Rejestry i archiwa

Zasady prowadzenia przez Urząd Skarbowy rejestrów i archiwów regulują poniższe przepisy :

Wykaz rejestrów i archiwów :

wprowadził: Małgorzata Kostecka

data utworzenia artykułu2004-09-20 12:54
data aktualizacji artykułu2015-07-31 00:00
data publikacji artykułu2015-07-31 00:00