Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

Rejestry i archiwa

Zasady prowadzenia przez Urząd Skarbowy rejestrów i archiwów regulują poniższe przepisy :

Wykaz rejestrów i archiwów :

wprowadził: Małgorzata Kostecka

data utworzenia artykułu2003-12-01 15:00
data aktualizacji artykułu2015-07-31 00:00
data publikacji artykułu2015-07-31 00:00