Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach

Stan przyjmowanych spraw - ZESTAWIENIE


Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

Procedury i terminy określają następujące przepisy:

Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw 
w okresie od 2015-01-01 do 2015-07-24

Komórka organizacyjnawpłynęło sprawzałatwiono spraw
Referat obsługi bieżącej (OB-1)

6933

6866

Referat czynności sprawdzających (OB-4)

174

285

Dział orzecznictwa podatkowego (PP)

7137

8240

Referat spraw wierzycielskich (SW)

9747

9711

Wieloosobowe stanowisko ds. analiz i planowania (AP)

1004

294

Dział kontroli podatkowej (KP)

73

70

Dział rachunkowości podatkowej (RP)

8779

8779

Dział egzekucji administracyjnej (EA)

12139

15243

Wieloosobowe stanowisko ds. spraw karnych skarbowych (KS)

516

391

Wieloosobowe stanowisko przetwarzania danych (OB-3)

469

275
wytworzył: Iwona Just, Irena Staśkiewicz, Jolanta Śliwa, Urszula Bielawska, Maria Paruzel, Joanna Łabinowicz, Irena Okoń, Stefania Kwiecień, Mariusz Melnarowicz, Romualda Stelnicka
zatwierdził: Joanna Ptasznik
wprowadził: Małgorzata Kostecka

data utworzenia artykułu2004-09-20 12:54
data aktualizacji artykułu2015-07-31 00:00
data publikacji artykułu2015-07-31 00:00