Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

Stan przyjmowanych spraw - ZESTAWIENIE


Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

Procedury i terminy określają następujące przepisy:

Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw 
w okresie od 2015-01-01 do 2015-07-24

Komórka organizacyjnawpłynęło sprawzałatwiono sprawkasy fiskalne
Referat egzekucji administracyjnej

1184

886

Dział kontroli podatkowej

147

130

0

Dział postępowań podatkowych

6393

5580

Dział obsługi bezpośredniej

9720

9486

234

Samodzielny referat analiz i planowania

224

247

Samodzielny referat spraw wierzycielskich

1451

655

wytworzył: Aleksander Cioch, Dorota Gawlas, Wiesława Łękawa, Grażyna Basiura, Krzysztof Wyskiel, Edyta Domiter
zatwierdził: Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego Jacek Binias
wprowadził: Małgorzata Kostecka

data utworzenia artykułu2004-02-02 14:31
data aktualizacji artykułu2015-07-31 00:00
data publikacji artykułu2015-07-31 00:00