Izba Skarbowa w Katowicach

Oferty pracy w Izbie Skarbowej w Katowicach
Szczegółowe informacje odnośnie przebiegu postępowania kwalifikacyjnego tj. lista kandydatów spełniających wymogi oraz wynik postępowania znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów bip.kprm.gov.pl

strona :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


[2015-02-17] - Stanowisko inspektora w Oddziale podatku dochodowego od osób prawnych w Wydziale ds. interpretacji w zakresie podatków dochodowych

wytworzył: Agata Pietrzak
zatwierdził: Dyrektor Izby Skarbowej Małgorzata Moskal
wprowadził: Kazimierz Łuniewskizatwierdził: Dyrektor Izby Skarbowej Małgorzata Moskal
wprowadził: Małgorzata Kostecka

[2015-01-22] - Stanowisko inspektora w Wydziale konsultantów - Ogłoszenie Nr 166208

zatwierdził: Wicedyrektor Izby Skarbowej Bartłomiej Smalcerz
wprowadził: Małgorzata Kosteckazatwierdził: Dyrektor Izby Skarbowej Małgorzata Moskal
wprowadził: Małgorzata Kostecka

[2015-01-17] - Stanowisko Starszego referenta w I Oddziale Egzekucji Administracyjnej w Wydziale Egzekucji Administracyjnej - ogłoszenie nr 166079

wytworzył: Maria Bilska
zatwierdził: Dyrektor Izby Skarbowej Małgorzata Moskal
wprowadził: Małgorzata Kosteckawytworzył: Maria Bilska
zatwierdził: Dyrektor Izby Skarbowej Małgorzata Moskal
wprowadził: Kazimierz Łuniewski

[2015-01-09] - Stanowisko starszego referenta do Samodzielnego oddziału spraw wierzycielskich – ogłoszenie nr 165821

wytworzył: Renata Niedbała
zatwierdził: Dyrektor Izby Skarbowej Małgorzata Moskal
wprowadził: Małgorzata Kosteckazatwierdził: z up. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Józef Jochemczyk
wprowadził: Małgorzata Kostecka

strona :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40data utworzenia artykułu2005-08-24 10:06
data aktualizacji artykułu2015-07-31 06:51
data publikacji artykułu2015-07-31 06:51