Izba Skarbowa w Katowicach

Oferty pracy w Izbie Skarbowej w Katowicach
Szczegółowe informacje odnośnie przebiegu postępowania kwalifikacyjnego tj. lista kandydatów spełniających wymogi oraz wynik postępowania znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów bip.kprm.gov.pl

strona :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


[2015-05-19] - Stanowisko starszego referenta w Referacie Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz Czynności Sprawdzających - Ogłoszenie nr 169650

wytworzył: Elżbieta Gołębiowska
zatwierdził: Dyrektor Izby Skarbowej Małgorzata Moskal
wprowadził: Małgorzata Kosteckawytworzył: Elżbieta Gołębiowska
zatwierdził: Dyrektor Izby Skarbowej Małgorzata Moskal
wprowadził: Małgorzata Kostecka

[2015-05-16] - Stanowisko inspektora w Drugim Oddziale podatku dochodowego od osób prawnych w Wydziale ds. interpretacji w zakresie podatków dochodowych - ogłoszenie nr 169618

zatwierdził: Dyrektor Izby Skarbowej Małgorzata Moskal
wprowadził: Małgorzata Kosteckawytworzył: Agata Pietrzak
zatwierdził: Dyrektor Izby Skarbowej Małgorzata Moskal
wprowadził: Małgorzata Kostecka

[2015-05-16] - Stanowisko referenta do samodzielnego referatu egzekucji administracyjnej - ogłoszenie nr 169621

zatwierdził: Dyrektor Izby Skarbowej Małgorzata Moskal
wprowadził: Małgorzata Kostecka

[2015-05-16] - Stanowisko specjalisty w Samodzielnym Referacie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – ogłoszenie nr 169637

zatwierdził: Dyrektor Izby Skarbowej Małgorzata Moskal
wprowadził: Małgorzata Kosteckawytworzył: Maria Bilska
zatwierdził: Wicedyrektor Izby Skarbowej Bartłomiej Smalcerz
wprowadził: Małgorzata Kostecka

strona :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40data utworzenia artykułu2005-08-24 10:06
data aktualizacji artykułu2015-07-31 06:51
data publikacji artykułu2015-07-31 06:51