Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach

Oferty pracy w urzędzie skarbowym


Od 1 kwietnia 2015 r. oferty pracy publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Skarbowej.

Szczegółowe informacje odnośnie przebiegu postępowania kwalifikacyjnego tj. lista kandydatów spełniających wymogi oraz wynik postępowania znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów bip.kprm.gov.pl

wzór oświadczeń dla kandydatów ubiegających się na wolne stanowiska pracy

strona :  1 2 3 4 5 6


[2014-01-28] - Stanowisko referenta w Referacie Czynności Sprawdzających

wytworzył: Aleksandra Mirowska
zatwierdził: Naczelnik Urzędu Skarbowego Zbigniew Gola
wprowadził: Małgorzata Kosteckawprowadził: Małgorzata Kostecka

[2013-05-28] - Stanowisko referenta do spraw podatków majątkowych w Referacie Orzecznictwa Podatkowego

wytworzył: Aleksandra Mirowska
zatwierdził: p.o. Zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego Danuta Kadulska
wprowadził: Małgorzata Kostecka

[2013-02-18] - Stanowisko księgowego do spraw rozrachunków, analiz i sprawozdawczości w dziale rachunkowości podatkowej

wytworzył: Aleksandra Mirowska
zatwierdził: Naczelnik Urzędu Skarbowego Zbigniew Gola
wprowadził: Małgorzata Kostecka

[2012-11-08] - Stanowisko księgowego do spraw rozrachunków, analiz i sprawozdawczości w dziale rachunkowości podatkowej

zatwierdził: Naczelnik Urzędu Skarbowego Zbigniew Gola
wprowadził: Małgorzata Kostecka

strona :  1 2 3 4 5 6data utworzenia artykułu2005-08-24 10:06
data aktualizacji artykułu2015-04-01 12:16
data publikacji artykułu2015-03-20 00:00