Izba Skarbowa w Katowicach

Status prawny

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach jest organem administracji rządowej niezespolonej, podlegającym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Izba Skarbowa jest jednostką niezespolonej administracji rządowej obsługującą Dyrektora Izby Skarbowej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach obejmuje terytorialnym zasięgiem działania województwo śląskie. Izba skarbowa funkcjonuje w trzech lokalizacjach: w Katowicach, Częstochowie oraz Bielsku-Białej (Biuro Krajowej Informacji Podatkowej)

Izba Skarbowa prowadzi gospodarkę finansową jako samodzielnie bilansująca państwowa jednostka budżetowa

Status prawny reguluje:


wytworzył: Michał Kasprzak
zatwierdził: Z up. Dyrektora Izby Skarbowej - Michał Kasprzak
wprowadził: Małgorzata Kostecka

data utworzenia artykułu2003-07-01 15:00
data aktualizacji artykułu2015-07-31 00:00
data publikacji artykułu2015-07-31 00:00