Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

Status prawny

Naczelnik Urzędu Skarbowego jest organem administracji rządowej niezespolonej

Naczelnik podlega Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego wykonuje zadania przy pomocy kierowanego przez siebie Urzędu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji.

Urząd Skarbowy jest jednostką niezespolonej administracji rządowej obsługującą Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Status prawny reguluje:

wprowadził: Małgorzata Kostecka

data utworzenia artykułu2003-12-01 15:00
data aktualizacji artykułu2015-07-31 00:00
data publikacji artykułu2015-07-31 00:00