Izba Skarbowa w Katowicach

Organizacja
Organizację Izby Skarbowej w Katowicach określa Regulamin organizacyjny Izby Skarbowej w Katowicach stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 31/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 01 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Izby Skarbowej w Katowicach.
 
Izbą Skarbową kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany z tego stanowiska przez Ministra Finansów, przy pomocy Wicedyrektorów, których powołuje i odwołuje Minister Finansów na wniosek Dyrektora Izby Skarbowej
 
Regulamin Organizacyjny Izby Skarbowej w Katowicach
 
Struktura organizacyjna Izby Skarbowej w Katowicach
 

wytworzył: Barbara Kapica
zatwierdził: Z up. Dyrektora Izby Skarbowej - Michał Kasprzak
wprowadził: Małgorzata Kostecka

data utworzenia artykułu2003-07-01 15:00
data aktualizacji artykułu2015-04-16 08:31
data publikacji artykułu2015-04-16 08:31