Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

Przedmiot działania i kompetencje


Zakres działania określają :

Ogólny zakres zadań realizowanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego :

Do zakresu działania Urzędu należy obsługa Naczelnika Urzędu jako organu podatkowego oraz

TERYTORIALNY ZASIĘG:

Terytorialny zasięg działania Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (Dz.U. Nr 209, poz. 2027).

Urząd obejmuje swoim zasięgiem następujace miasta i powiaty:

wprowadził: Małgorzata Kostecka

data utworzenia artykułu2003-12-01 15:00
data aktualizacji artykułu2015-07-31 00:00
data publikacji artykułu2015-07-31 00:00