Izba Skarbowa w Katowicach

Kierownictwo
Dyrektor Izby Skarbowej w KatowicachMałgorzata Moskal

tel. :32 207-61-04 , email : is@sl.mofnet.gov.pl

Wicedyrektor kierujący Pionem Kontroli, Poboru i EgzekucjiBartłomiej Smalcerz

tel. :32 207-61-22 , email : is@sl.mofnet.gov.pl

Wicedyrektor kierujący Pionem Orzecznictwa Podatków Dochodowych i Majątkowych Elżbieta Kubik

tel. :32 207-62-34 , email : is@sl.mofnet.gov.pl

Wicedyrektor kierujący Pionem Orzecznictwa Podatku od Towarów i Usług Grażyna Cerek-Raszyk

tel. :32 207-63-62 , email : is@sl.mofnet.gov.pl

Wicedyrektor kierujący Pionem Organizacji i LogistykiJan Piper

tel. :32 207-60-00 , email : is@sl.mofnet.gov.pl

Wicedyrektor kierujący Biurem Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-BiałejRoman Kucharczyk

tel. :33 819-84-21 , email : is@sl.mofnet.gov.pl

Wicedyrektor kierujący Biurem Krajowej Informacji Podatkowej w BędzinieTomasz Dobija

tel. :32 783-24-00 , email : bkip.bedzin@sl.mofnet.gov.pl

Główny KsięgowyJustyna Bezrutczyk

tel. :32 207-61-47 , email : is@sl.mofnet.gov.pl

Szczegółowe zakresy kompetencji kierownictwa zostały ustalone w Regulaminie Organizacyjnym Izby Skarbowej w Katowicach dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacja
wytworzył: Michał Kasprzak
zatwierdził: Z up. Dyrektora Izby Skarbowej - Michał Kasprzak
wprowadził: Małgorzata Kostecka

data utworzenia artykułu2003-07-01 15:00
data aktualizacji artykułu2015-05-26 10:45
data publikacji artykułu2015-05-26 10:45