Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach

Majątek i struktura własnościowa


Z dniem 1 kwietnia 2015 r. majątek Urzędu Skarbowego stał się majątkiem Izby Skarbowej.

dane na dzień 30.06.2009r. :
Środki trwałewartość w zł
Budynki i lokale214.127,00
Urzadzenia techniczne 196.580,00
RAZEM410.707,00
wytworzył: Demarczyk Aleksandra
zatwierdził: Główny Księgowy Romanowicz Irena
wprowadził: Kazimierz Łuniewski

data utworzenia artykułu2004-09-20 12:54
data aktualizacji artykułu2015-04-01 12:17
data publikacji artykułu2015-04-01 12:17