Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

Majątek i struktura własnościowa


Z dniem 1 kwietnia 2015 r. majątek Urzędu Skarbowego stał się majątkiem Izby Skarbowej.

dane na dzień 31.12.2013 r. :
Środki trwałewartość w zł
I. 0-11 Środki trwałe3.092.336
Grunty521.050
Budynki i lokale1.291.182
Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania1.027.767
Środki transportu138.315
Narzędzia , przyrządy114.022
II. 0-20 Wartości niematerialne i prawne292.792
- umarzane stopniowo138.980
- umarzane jednorazowo153.812
III. 0-13 Pozostałe środki trwałe (umarzane jednorazowo)1.517.590
Ogółem4.902.718
wytworzył: Anna Wlaźlak
zatwierdził: Główny Księgowy Anna Kubica
wprowadził: Kazimierz Łuniewski

data utworzenia artykułu2003-12-01 15:00
data aktualizacji artykułu2015-04-01 12:17
data publikacji artykułu2015-04-01 12:17