Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw


Zagadnienia związane z przyjmowaniem i załatwianiem spraw w urzędzie regulują w szczególności poniższe przepisy :

Główne zasady załatwiania spraw przez urząd :

Organizacja pracy w Urzędzie Skarbowym zmierza w kierunku umożliwienia podatnikom załatwienie większości spraw na parterze budynku w sali obsługi podatnika.

W sali obsługi znajdują się:

1) dziennik podawczy

2) punkty informacyjne

3) aparat telefoniczny do rozmów wewnętrznych – przy stanowisku portiera

4) informacja wizualna – tablice:

5) wydzielone i odpowiednio wyposażone miejsce, gdzie podatnik może usiąść, wypełnić formularz lub napisać podanie

Sala obsługi podatnika czynna jest:

Kasa czynna jest:

Pracownicy dziennika podawczego:

Osoba obsługująca kasę przyjmuje wpływy podatku wnoszone bezpośrednio przez podatników i płatników.

Pracownicy punktu informacyjnego:

Osoby zgłaszające się do Urzędu w celu złożenia wniosku lub skargi, przyjmowane są, po uprzednim zgłoszeniu się w sekretariacie, przez Naczelnika Urzędu lub jego Zastępców w następujących dniach i godzinach:

Wydawanie zaświadczeń:

1.Zaświadczenia wydawane są na II piętrze w pokoju nr 222. Tel. 33/499-84-53

2.Wniosek wraz z opłatą można:

3.Opłata skarbowa wynosi:

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzający stan zaległości -->wniosek.rtf

wprowadził: Małgorzata Kostecka

data utworzenia artykułu2003-12-01 15:00
data aktualizacji artykułu2015-07-31 00:00
data publikacji artykułu2015-07-31 00:00