Izba Skarbowa w Katowicach

Instrukcja obsługi


Zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) nałożono na organy władzy publicznej, w tym także organy administracji podatkowej, obowiązek udostępniania informacji publicznej poprzez jej ujawnianie w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej.

Biuletyn składa się z portalu głównego prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej ( adres portalu : www.bip.gov.pl ) oraz ze stron podmiotowych prowadzonych przez podmioty zobowiązane ustawowo do publikacji informacji publicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej Izby Skarbowej w Katowicach zawiera :

1 - dane dotyczące urzędu:

2 - zasady funkcjonowania urzędu :

Sposób korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej :

Wszelkie wątpliwości i problemy można przesłać na adresy email zamieszczone w pozycji REDAKCJA z rozróżnieniem czy dotyczą merytorycznej zawartości serwisu czy też działania strony WWW.
data utworzenia artykułu2003-07-01 15:00
data aktualizacji artykułu2003-07-01 15:00
data publikacji artykułu2003-07-01 15:00