wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015


KOMUNIKATY

Zasady rozliczania podatku VAT przez rolników

 

Działalność rolnicza podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami rolnik może korzystać z tzw. rozliczenia na zasadzie ryczałtu lub podlegać zasadom ogólnym.

Do rozliczenia VAT na zasadach ogólnych zobowiązani są rolnicy, których roczne przychody netto ze sprzedaży przekraczają 1 200 000 euro lub rolnicy, którzy dobrowolnie zdecydują o takiej formie rozliczenia podatku VAT.

Pozostali rolnicy, tzw. rolnicy ryczałtowi są zwolnieni z podatku VAT, a zapłacony przez nich podatek zawarty w cenach towarów i usług nabywanych do produkcji rolnej rekompensuje 7% stawka zryczałtowanego zwrotu uwzględniana przez podmioty skupujące od rolników produkty rolne w wystawianych fakturach zakupu.

Każdy rolnik może zrezygnować z ryczałtowego rozliczania VAT i zarejestrować się w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik VAT składając zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Od tego momentu nabywa, jako podatnik VAT, prawo do pomniejszania podatku należnego o podatek naliczony uwzględniony przy zakupie towarów lub usług. Podstawą rozliczeń będą posiadane faktury VAT oraz ewidencja zakupów VAT.

Podatnik rozliczający podatek VAT opodatkuje prawie całą swoją sprzedaż stawką 5% lub 8%. Ponieważ zakupy będą opodatkowane z reguły stawkami wyższymi niż sprzedaż produktów rolnych, tj. 8% i 23%, to w większości przypadków wystąpi w rozliczeniu nadwyżka podatku naliczonego nad należnym i zwrot tej nadwyżki z urzędu skarbowego.

Podstawowe obowiązki rolnika-podatnika VAT

 • rejestracja na formularzu VAT-R

 • prowadzenie ewidencji zakupu VAT i ewidencji sprzedaży VAT

 • wystawianie faktur VAT

 • składanie deklaracji VAT (do 25 dnia miesiąca następnego po każdym kolejnym miesiącu deklaracja VAT-7, do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale deklaracja VAT-7K)

 • wpłacanie podatku, jeżeli z rozliczenia wynika podatek do wpłaty, w terminach złożenia deklaracji VAT-7 i VAT-7K

Podatnicy rozliczający VAT w rolnictwie powinni pamiętać o:

 1. Wykazywaniu w ewidencjach i deklaracjach całej sprzedaży podlegającej opodatkowaniu (nie można pomijać np. zapłaty w naturze za dzierżawienie płodów rolnych).

 2. Rozliczaniu podatku naliczonego tylko od tych zakupów-nabyć nawozów, paliw, nasion itp., które są związane z czynnościami opodatkowanymi (zakupy muszą dotyczyć działalności rolniczej, a nie potrzeb osobistych).

 3. Zgłoszeniu działalności w zakresie świadczonych usług rolniczych oraz wykazywaniu wszystkich przychodów otrzymanych po ich wykonaniu.

 4. Nabywaniu paliwa o znanym pochodzeniu.

 5. Prawidłowym stosowaniu procedur związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi.

 6. Prawidłowym rozliczaniu transakcji dokonywanych pomiędzy rolnikami zrzeszonymi w Grupach Producentów Rolnych.

 7. Prawidłowym wykorzystaniu i rozliczaniu dotacji i dopłat.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Krajową Informacją Podatkową (KIP) nr tel.:

 • 801 055 055 ( z telefonów stacjonarnych),

 • 22 330 0330 (z telefonów komórkowych).


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!