wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015


KOMUNIKATY

Komunikat o rozpoczęciu procesu wdrażania systemu zarządzania jakością w Izbie Skarbowej w Katowicach
Komunikat o rozpoczęciu procesu wdrażania systemu zarządzania jakością w urzędach skarbowych woj. śląskiego

Drodzy Państwo! Zgodnie z decyzją Ministra Finansów w polskiej administracji podatkowej rozpoczął się proces wdrażania jednolitego systemu zarządzania jakością opartego na międzynarodowych standardach, takich jak: rodzina norm ISO 9000, Wspólna Metoda Oceny CAF oraz Model Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością EFQM. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie nowoczesnej i sprawnej administracji podatkowej, wdrożenie jednolitego systemu zarządzania procesami, systemu samooceny oraz platformy wymiany najlepszych praktyk między jednostkami administracji podatkowej („Baza Dobrych Praktyk").

Pragnę Państwa poinformować, iż również w Izbie Skarbowej w Katowicach rozpoczęto proces wdrażania Systemu Zarządzania Jakością, opracowanego w ramach projektu Transition Facility 2005 – 2005/017 – 488.01.03 „Podnoszenie jakości funkcjonowania jednostek administracji podatkowej”. Głównym założeniem tego projektu jest podjęcie autentycznych działań na rzecz przemian, utworzenie nowoczesnej administracji w służbie obywateli. Głównym celem projektu jest poprawa jakości działań w komórkach polskiej administracji podatkowej, realizowana na poziomie trzech celów szczegółowych:

 • poprawa wydajności wybranych komórek poprzez zwiększenie wiedzy pracowników administracji podatkowej
 • poprawa standardów operacyjnych
 • poprawa przepływu informacji w ramach oraz pomiędzy komórkami administracji podatkowej.

Nowe standardy i procesy mają nie tylko pomóc w unowocześnianiu podejścia do zarządzania jakością, zgodnie z przyjętą przez Ministra Finansów „Strategią kompleksowego zarządzania jakością w polskiej administracji podatkowej”, ale także wpłynąć na inne dyscypliny zarządzania, w tym zarządzanie kosztami, ryzykiem czy bezpieczeństwem pracy.

Jakość, do której dążymy, należy rozumieć jako stopień spełnienia formalnych i nieformalnych wymagań klienta w odniesieniu do teraźniejszości i przyszłości. W administracji podatkowej jest to zwiększanie jakości świadczonych usług podatkowych w celu zbliżenia ich do oczekiwań stron zainteresowanych. Poprzez jakość usług podatkowych rozumiemy działanie rzetelne, szybkie, bezbłędne, dostępne, efektywne i skuteczne.

Prace nad wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością w Izbie Skarbowej w Katowicach zainicjowane zostały mocą Zarządzenia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr 1 z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzenia Jakością w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz urzędach skarbowych woj. śląskiego, w którym został również określony harmonogram wdrożenia systemu zarządzania jakością. Proces wdrażania system zarządzania jakością został podzielony na dziesięć etapów, począwszy od stycznia 2009 r. Działania zaplanowane na lata 2009-2011 podzielone są na następujące etapy:

 

 

 

 

ETAP I

 

Propagowanie idei zarządzania jakością oraz przygotowanie do wdrożenia systemu zarządzania jakością w jednostce

ETAP II

 

Diagnoza obecnej sytuacji

ETAP III

 

Działania organizacyjne niezbędne do rozpoczęcia etapu projektowania podejścia procesowego i wdrożenia systemu zarządzania jakością

ETAP IV

 

Projektowanie podejścia procesowego i opracowanie niezbędnej dokumentacji

ETAP V

 

Wdrożenie systemu zarządzania jakością

ETAP VI

 

Audyt wewnętrzny i działania korekcyjne

ETAP VII

 

Monitorowanie

ETAP VIII

 

Samoocena i przegląd systemu zarządzania jakością

ETAP IX

 

Działania fakultatywne

ETAP X

 

Zgłoszenie jednostki do procedury certyfikacji

 

Wdrożenie systemu zarządzania jakością obejmuje wszystkie komórki organizacyjne. W celu sprawnej realizacji zadań wynikających z wdrażanego systemu zarządzania jakością oraz jego ciągłego doskonalenia w Izbie Skarbowej w Katowicach powołano:

·       Pełnomocnika ds. zarządzania jakością, którego zadaniem jest nadzór i koordynacja działań związanych z wdrażaniem, utrzymaniem oraz doskonaleniem systemu zarządzania jakością

·       Audytora wiodącego, który odpowiada za nadzór i koordynację wszystkich działań audytowych związanych z wdrażaniem, utrzymaniem oraz doskonaleniem systemu zarządzania jakością.

Mamy nadzieję, że wdrożenie systemu zarządzania jakością w administracji podatkowej pozwoli nie tylko udoskonalić wewnętrzne działanie Izby Skarbowej, ale także:

 • podniesie prestiż i autorytet urzędnika oparty na wiarygodności i zadowoleniu klientów
 • zwiększy profesjonalizm pracowników poprzez wzrost wiedzy i umiejętności
 • spowoduje efektywne wykorzystanie społecznego potencjału
 • pozwoli uzyskać przejrzystość organizacyjną
 • ułatwi pracę poprzez stworzenia precyzyjnych procedur postępowania
 • zoptymalizuje koszty pracy
 • umożliwi zbudowanie nowoczesnego systemu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • ukształtuje nowe wzorce zachowań oraz norm etyki zawodowej.

Chcemy w jak największym stopniu reagować na Państwa potrzeby i spełniać Państwa oczekiwania. Tylko z Państwa pomocą możliwe jest stworzenie profesjonalnej i prawdziwie przyjaznej administracji podatkowej.

Z wyrazami szacunku

Pełnomocnik ds. zarządzania jakością


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!