wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015


KOMUNIKATY

Pożegnanie z NIP-em

      Z dniem 01.09.2011 r. weszła w życie ustawa zmieniająca zasady nadawania i posługiwania się numerami identyfikacji podatkowej.

Numer NIP nie jest już nadawany w formie decyzji administracyjnej, lecz w postaci potwierdzenia nadania wydawanym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Identyfikatorem podatkowym dla osób fizycznych objętych rejestrem PESEL i nieprowadzącym działalności gospodarczej lub niebędącym zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT jest numer PESEL. Dla pozostałych podmiotów (osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości podatkowej, które są podatnikami) identyfikatorem podatkowym jest numer NIP (art. 3 ust. 1 ustawy o NIP).

Natomiast z dniem 01.01.2012 r. numer NIP nadany osobom fizycznym, dla których identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL zostaje zniesiony (art. 67 ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw).

W okresie od 01.09.2011 r. do 31.12.2011 r. ww. podatnicy mają obowiązek składania zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych NIP – 3, lecz nie można od nich żądać numeru NIP jeżeli obowiązek jego przedstawienia nie wynika z przepisu prawa (art. 69 ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw).

Zaś od 01.01.2012 r. podatnicy ci nie dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego. Za dokonanie aktualizacji przez ww. podatników uznaje się podanie aktualnego adresu miejsca zamieszkania w składanej deklaracji lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym. Podatnicy ci będą mogli również dokonać aktualizacji adresu miejsca zamieszkania według wzoru określonego przez Ministra Finansów.

Pozostali podatnicy, dla których identyfikatorem podatkowym jest numer NIP do dnia 31.12.2011r. dokonują aktualizacji danych na dotychczasowych zasadach, a po tym terminie mają obowiązek dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych

            Od dnia 01.09.2011 r. Naczelnicy Urzędów Skarbowych nie wydają duplikatu decyzji o nadaniu numer NIP i potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP-5) lecz wydają zaświadczenia o nadaniu NIP podmiotowi, który się nim posługuje, na wniosek tego podmiotu (brak druku) lub informację o nadanym NIP pomiotowi na wniosek osoby trzeciej zawierający dane podmiotu o którego NIP wystąpiono (NIP-5/W – Wniosek/Informacja o nadanym numerze identyfikacji podatkowej). Opłata skarbowa od ww. zaświadczenia lub informacji wynosi 21 zł.


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!