wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015


KOMUNIKATY

Kupujesz używany samochód – sprawdź czy jest on obciążony zastawem skarbowym.Kupując wartościowy przedmiot, np używany samochód poza weryfikacją jego stanu technicznego warto sprawdzić czy pojazd nie jest obciążony zastawem skarbowym, który jest formą zabezpieczenia zapłaty należności podatkowych.

Zastaw skarbowy może być ustanowiony na wszystkich będących własnością podatnika oraz stanowiących współwłasność łączną podatnika i jego małżonka rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych o wartości co najmniej 12.400 zł (wartość każdej rzeczy w dniu ustanowienia zastawu obowiązująca w 2014r.).

Zastaw skarbowy powstaje w dniu dokonania wpisu i z tym dniem staje się on skuteczny wobec każdorazowego właściciela rzeczy. Oznacza to, że urząd skarbowy może z takiej rzeczy egzekwować zaległości podatkowe dotychczasowego właściciela.

Aby ustrzec się przed nabyciem rzeczy obciążonej zastawem należy sprawdzić ten fakt w rejestrze zastawów skarbowych prowadzonym przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce powstania zobowiązania podatkowego zabezpieczonego takim zastawem. Jeśli nie dysponujemy taką wiedzą, to najłatwiej będzie skorzystać z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych.

Opłata za wypis z rejestru zastawów skarbowych prowadzonego przez naczelnika urzędu skarbowego wynosi 20 zł, natomiast za wypis z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych 50 zł.

Niestety skutki zaniedbania sprawdzenia czy na rzeczy ustanowiono zastaw skarbowy obciążają jej nabywcę. W przypadku nabycia takiej rzeczy można nawet ją utracić.

Istnieje jednak możliwość by się przed tym uchronić. W takiej sytuacji należy przede wszystkim sprawdzić datę ustanowienia zastawu. W przypadku, gdy w dniu zakupu ruchomości nie było jeszcze wpisu o zastawie skarbowym, lecz powstał on później, należy wystąpić z wnioskiem o jego wykreślenie. Nie można bowiem zastawem skarbowym obciążyć przedmiotu, który nie jest własnością podatnika. Wniosek należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia, w którym nabywca rzeczy dowiedział się o istnieniu zastawu.
   
Aby uzyskać wypis z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych należy dokonać wpłaty na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów:
 
Ministerstwo Finansów
Biuro Dyrektora Generalnego
NBP O/W-wa 10101010100038252231000000
 
Wniosek o wypis z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych dostępny na stronach internetowych Ministerstwa Finansów wraz z potwierdzeniem wpłaty należy przesłać listowanie na adres: Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa, bądź faksem pod nr: (22) 694-54-88 lub pocztą elektroniczną na adres crzs@mofnet.gov.pl. Więcej szczegółów na stronie internetowej Ministerstwa Finansów - http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/rejestry/-/asset_publisher/rh6U/content/centralny-rejestr-zastawow-skarbowych.


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!