wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Zakup 180 PC dla IS Katowice

Przedmiot postępowania:

Zakup 180 komputerów PC

Tryb przetargu:

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia powyżej 30.000 EURO (Tak/Nie) Tak

Zamawiający:

Nazwa i adres:

Izba Skarbowa

40-022 Katowice, ul. Damrota 25

Adres do korespondencji:
Izba Skarbowa w Katowicach
40-951 Katowice 2
skrytka pocztowa 169

woj. śląskie

REGON

00102123400000

tel.:

0-prefix-32-207-60-00

0-prefix-32-255-52-25

Fax:

0-prefix-32-253-03-06

e-mail:

is@sl.mofnet.gov.pl

internet:

www.isnet.katowice.pl

Rodzaj zamówienia:

dostawa

Składanie ofert wariantowych

nie

Składanie ofert równoważnych

tak

Termin realizacji 

Pożądany

Wymagany

do 07.01.2003r.

Kwota wadium

10.000,00 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

  • cena – 64%
  • testy – 30%
  • gwarancja – 3%
  • użycie procesora Pentium IV – 3%

Sposób uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice

  • osobiście (budynek A, pokój nr 6)
  • za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

30,00 zł.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Nazwisko i imię:

Kipka-Pawłowski Mariusz

nr pokoju:

6 (bud. A)

tel:

0-prefix-32-207-61-29

godz. udzielania informacji:

od 800 do 1300

e-mail:

mkipka@isnet.katowice.pl.

Miejsce składania ofert

Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice

  • osobiście (budynek A, pokój nr 6)

Termin składania ofert

25.11.2002r., godz. 1000

Otwarcie ofert

Miejsce

Siedziba Zamawiającego

Termin

25.11.2002r.

godzina

1100

Postępowanie prowadzone

z zastosowaniem preferencji krajowych

tak

bez zastosowania preferencji krajowych

Informacje o warunkach wymaganych od dostawców i wykonawców

  • spełnienie warunków określonych w art.22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych

  • oświadczenie dotyczące preferencji krajowych

  • spełnienie warunków podanych w SIWZ


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!