wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Eksploatacja i konserwacja stacji transformatorowej i linii kablowych niskiego napięcia

Przedmiot postępowania:

Eksploatacja i konserwacja stacji transformatorowej i linii kablowych niskiego napięcia

Tryb przetargu:

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia powyżej 30.000 EURO (Tak/Nie) nie

Zamawiający:

Nazwa i adres:

Izba Skarbowa

40-022 Katowice, ul. Damrota 25

Adres do korespondencji:
Izba Skarbowa w Katowicach
40-951 Katowice 2
skrytka pocztowa 169

woj. śląskie

REGON

00102123400000

tel.:

0-prefix-32-207-60-00

0-prefix-32-255-52-25

Fax:

0-prefix-32-253-03-06

e-mail:

is@sl.mofnet.gov.pl

internet:

www.isnet.katowice.pl

Rodzaj zamówienia:

usługa

Składanie ofert wariantowych

nie

Składanie ofert równoważnych

tak

Termin realizacji 

Pożądany

Wymagany

3 lata

Kwota wadium

nie

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

  • wysokość miesięcznej stawki ryczałtowej - 95%
  • koszt roboczogodziny z narzutami za prace wykonywane podczas usuwania awarii - 5%

Sposób uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice,  pok. nr 124

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Nazwisko i imię:

Guja Marian, Zbróg Roman

nr pokoju:

124

tel:

0-prefix-32-207-61-09, 0-prefix-32-207-61-46

godz. udzielania informacji:

od 700 do 1000

e-mail:

 

Miejsce składania ofert

Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice, pok. nr 124

Termin składania ofert

01.04.2003r., godz. 1000

Otwarcie ofert

Miejsce

siedziba zamawiającego

Termin

01.04.2003r.

godzina

1030

Postępowanie prowadzone

z zastosowaniem preferencji krajowych

tak

bez zastosowania preferencji krajowych

nie dotyczy

Informacje o warunkach wymaganych od dostawców i wykonawców

Oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.19 UOZP i spełnia wymagania art.22 ust.2 oraz użyje do wykonania zamówienia co najmniej 50% produktów i surowców krajowych w rozumieniu art.2 pkt.10 UOZP w zw.z art.17 Kodeksu celnego.


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!