wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015



Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Dostawa 38 komputerów PC dla Izby Skarbowej i Urzędów Skarbowych województwa śląskiego, sprawa nr ZKP-251/23/PN II/03

Przedmiot postępowania:

dostawa 38 komputerów PC dla Izby Skarbowej i Urzędów Skarbowych województwa śląskiego, sprawa nr ZKP-251/23/PN III/03.

Tryb przetargu:

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia powyżej 30.000 EURO (Tak/Nie) nie

Zamawiający:

Nazwa i adres:

Izba Skarbowa

40-022 Katowice, ul. Damrota 25

Adres do korespondencji:
Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice 27
ul. Damrota 25

woj. śląskie

REGON

00102123400000

tel.:

0-prefix-32-207-60-00

0-prefix-32-255-52-25

Fax:

0-prefix-32-253-03-06

e-mail:

is@sl.mofnet.gov.pl

internet:

www.isnet.katowice.pl

Rodzaj zamówienia:

dostawa

Składanie ofert wariantowych

nie

Składanie ofert równoważnych

tak

Termin realizacji 

Pożądany

 

Wymagany

Do 30.09.2003r.

Kwota wadium

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

  • cena - 65%
  • testy - 30%
  • gwarancja - 5%

Sposób uzyskania formularza zawierającego istotne warunki zamówienia

  • Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice,

  • - osobiście (budynek C, pokój. nr 903)

  • - lub pocztą e-mail

Cena formularza zawierającego istotne warunki zamówienia

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Nazwisko i imię:

Mariusz Kipka-Pawłowski, Krzysztof Dorociński

nr pokoju:

903 (budynek C)

tel:

0-prefix-32-207-62-72, 0-prefix-32-207-62-71

godz. udzielania informacji:

od 800 do 1300

e-mail:

 kdo@isnet.katowice.pl

Miejsce składania ofert

Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice,

- osobiście (budynek C, pokój nr 903)

Termin składania ofert

30.07.2003r., godz. 1000

Otwarcie ofert

Miejsce

siedziba zamawiającego

Termin

30.07.2003r.

godzina

1100

Postępowanie prowadzone

z zastosowaniem preferencji krajowych

tak

bez zastosowania preferencji krajowych

nie

Informacje o warunkach wymaganych od dostawców i wykonawców

  • spełnienie warunków określonych w art.22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych
  • oświadczenie dotyczące preferencji krajowych
  • spełnienie warunków podanych w IWZ

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!