wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Wykonanie robót budowlanych (parking - część II) przy budynku Pierwszego Urzędy Skarbowego w Gliwicach przy ul. Góry Chełmskiej 15.

Przedmiot postępowania:

Wykonanie robót budowlanych (parking - część II) przy budynku Pierwszego Urzędy Skarbowego w Gliwicach przy ul. Góry Chełmskiej 15.

Tryb przetargu:

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia powyżej 30.000 EURO (Tak/Nie) Tak

Zamawiający:

Nazwa i adres:

Izba Skarbowa

40-022 Katowice, ul. Damrota 25

Adres do korespondencji:
Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice 27
ul. Damrota 25

woj. śląskie

REGON

00102123400000

tel.:

0-prefix-32-207-60-00

0-prefix-32-255-52-25

Fax:

0-prefix-32-253-03-06

e-mail:

is@sl.mofnet.gov.pl

internet:

www.isnet.katowice.pl

Rodzaj zamówienia:

roboty budowlane

Składanie ofert wariantowych

nie

Składanie ofert równoważnych

nie

Termin realizacji 

Pożądany

 30.11.2003 r.

Wymagany

Kwota wadium

15.000 zł

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

  • cena (koszt) -90%
  • termin wykonania - 10%

Sposób uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice, 

  • osobiście ( budynek A, pok. nr 124)

  • za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

 20 zł

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Nazwisko i imię:

Jastrzębski Jerzy, Guja Marian, Tylman Alicja

nr pokoju:

124

tel:

0-prefix-32-207-61-10; 0-prefix-32-207-61- 09; 0-prefix-32-339-67- 10

godz. udzielania informacji:

od 700 do 1000

e-mail:

 

Miejsce składania ofert

Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice, pok. nr 124

Termin składania ofert

19.08.2003r., godz. 1100

Otwarcie ofert

Miejsce

siedziba zamawiającego, pok.nr 14

Termin

19.08.2003r.

godzina

1130

Postępowanie prowadzone

z zastosowaniem preferencji krajowych

tak

bez zastosowania preferencji krajowych

Informacje o warunkach wymaganych od dostawców i wykonawców

  • spełnienie warunków określonych w art. 19 ust.1 i art.22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych
  • spełnienie warunków podanych w SIWZ.

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!