wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Dostawa prasy na 2003 r. dla OZ C

Przedmiot postępowania:

Dostawa prasy w 2003 roku dla Izby Skarbowej w Katowicach Ośrodka Zamiejscowego w Częstochowie

Tryb przetargu:

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia powyżej 30.000 EURO (Tak/Nie) Nie

Zamawiający:

Nazwa i adres:

Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Częstochowie

42-207 Częstochowa, ul. Jagiellońska 1

Adres do korespondencji:
Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Częstochowie
42-207 Częstochowa, ul. Jagiellońska 1

woj. śląskie

REGON

00102123400000

tel.:

0-prefix-34-363-42-55 do 8

 

Fax:

0-prefix-34-363-30-59

e-mail:

woc@isnet.katowice.pl

internet:

www.isnet.katowice.pl

Rodzaj zamówienia:

dostawa

Składanie ofert wariantowych

nie

Składanie ofert równoważnych

nie

Termin realizacji 

Pożądany

Wymagany

01.01.2003 - 31.12.2003 

Kwota wadium

nie

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

Cena – 100%

Sposób uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Częstochowie, ul. Jagiellońska 1, 42-207 Częstochowa, pok. 530

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

bez opłat

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Nazwisko i imię:

Kowalczyk Katarzyna

nr pokoju:

530

tel:

0-prefix-34-363-42-55 do 8, wew. 105

godz. udzielania informacji:

od 800 do 1400

e-mail:

kkow@isnet.katowice.pl

Miejsce składania ofert

Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Częstochowie, ul. Jagiellońska 1, 42-207 Częstochowa, Kancelaria

Termin składania ofert

11.12.2002r., godz. 900

Otwarcie ofert

Miejsce

Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Częstochowie, ul. Jagiellońska 1, 42-207 Częstochowa, pok. 507

Termin

11.12.2002r.

godzina

915

Postępowanie prowadzone

z zastosowaniem preferencji krajowych

tak

bez zastosowania preferencji krajowych

Informacje o warunkach wymaganych od dostawców i wykonawców

  1. wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej
  2. wypełniony formularz oferty
  3. oświadczenie zgodnie z art. 19 i 22 u.o.z.p.

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!