wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Wykonanie robót budowlanych w budynku Izby Skarbowej przy ul. Damrota 25

Przedmiot postępowania:

Wykonanie robót budowlanych w budynku Izby Skarbowej przy ul. Damrota 25

Tryb przetargu:

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia powyżej 30.000 EURO (Tak/Nie) tak

Zamawiający:

Nazwa i adres:

Izba Skarbowa

40-022 Katowice, ul. Damrota 25

Adres do korespondencji:
Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice 27
ul. Damrota 25

woj. śląskie

REGON

00102123400000

tel.:

0-prefix-32-207-60-00

0-prefix-32-255-52-25

Fax:

0-prefix-32-253-03-06

e-mail:

is@sl.mofnet.gov.pl

internet:

www.isnet.katowice.pl

Rodzaj zamówienia:

roboty budowlane

Składanie ofert wariantowych

nie

Składanie ofert równoważnych

nie

Termin realizacji 

Pożądany

 15.02.2004r.

Wymagany

Kwota wadium

10.000 zł

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

  • cena (koszt) - 90%
  • termin wykonania zamówienia - 10%

Sposób uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

  • Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice,  budynek B, pok. nr 611 - osobiście

  • za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

20 zł

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Nazwisko i imię:

Zbróg Roman, Jastrzębski Jerzy

nr pokoju:

615

tel:

0-prefix-32-207-61-46, 0-prefix-32-207-61-10

godz. udzielania informacji:

od 700 do 1000

e-mail:

 

Miejsce składania ofert

Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice, budynek B pok. nr 611

Termin składania ofert

03.11.2003r., godz. 1100

Otwarcie ofert

Miejsce

siedziba zamawiającego

Termin

03.11.2003r.

godzina

1130

Postępowanie prowadzone

z zastosowaniem preferencji krajowych

tak

bez zastosowania preferencji krajowych

Informacje o warunkach wymaganych od dostawców i wykonawców

  • spełnienie warunków określonych w art.19 ust. 1 i art.22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych
  • spełnienie warunków podanych w SIWZ

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!