wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Dostawa bonów towarowych dla OZ BB

Przedmiot postępowania:

Dostawa bonów towarowych

Tryb przetargu:

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia powyżej 30.000 EURO (Tak/Nie) Nie

Zamawiający:

Nazwa i adres:

Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 45

Adres do korespondencji:
Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
ul. Warszawska 45

woj. śląskie

REGON

00102123400000

tel.:

0-prefix-33-822-16-31

0-prefix-33-819-35-72

Fax:

0-prefix-33-812-38-46

e-mail:

hak@sl.mofnet.gov.pl

internet:

www.isnet.katowice.pl

Rodzaj zamówienia:

dostawa

Składanie ofert wariantowych

nie

Składanie ofert równoważnych

nie

Termin realizacji 

Pożądany

Wymagany

20.12.2002

Kwota wadium

nie

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

  • cena – 20%
  • termin ważności bonu - 50%
  • ilość placówek handlowych oferenta położonych w Bielsku-Białej oraz w odległości do 30 km od Bielska-Białej, w których będą realizowane bony towarowe - 30%

Sposób uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej, ul. Warszawska 45

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

bez opłat

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Nazwisko i imię:

Konior Halina

nr pokoju:

3

tel:

0-prefix-33-822-16-31 wew. 1003

godz. udzielania informacji:

od 800 do 1400

e-mail:

hak@isnet.katowice.pl

Miejsce składania ofert

Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej, ul. Warszawska 45, dziennik podawczy

Termin składania ofert

10.12.2002r., godz. 1400

Otwarcie ofert

Miejsce

Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej, ul. Warszawska 45

Termin

10.12.2002r.

godzina

1415

Postępowanie prowadzone

z zastosowaniem preferencji krajowych

nie

bez zastosowania preferencji krajowych

tak

Informacje o warunkach wymaganych od dostawców i wykonawców

  1. wypełniony formularz oferty
  2. oświadczenie zgodnie z art. 19 i 22 u.o.z.p.
  3. zestawienie placówek handlowych oferenta ( z podaniem nazwy i adresu ) zgodnie z kryterium wyboru ofert

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!