wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
wykonanie projektu oraz realizacja okablowania teledacyjnego i zasilającego sieci komputerowej w budynku Ośrodka Zamiejscowego Izby Skarbowej w Bielsku-Białej przy ul. Traugutta 2a, sprawa nr ZKP-251/3/PN I/04

Przedmiot postępowania:

Wykonanie projektu oraz realizacja okablowania teledacyjnego i zasilającego sieci komputerowej w budynku Ośrodka Zamiejscowego Izby Skarbowej w Bielsku-Białej przy ul. Traugutta 2a, sprawa nr ZKP-251/3/PN I/04

Tryb przetargu:

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia powyżej 60.000 EURO (Tak/Nie) tak

Zamawiający:

Nazwa i adres:

Izba Skarbowa

40-022 Katowice, ul. Damrota 25

Adres do korespondencji:
Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25

woj. śląskie

REGON

00102123400000

tel.:

0-prefix-32-207-60-00

0-prefix-32-207-62-71

Fax:

0-prefix-32-253-03-06

e-mail:

is@sl.mofnet.gov.pl

internet:

www.isnet.katowice.pl

Rodzaj zamówienia:

robota budowlana

Składanie ofert wariantowych

nie

Składanie ofert równoważnych

tak

Termin realizacji 

Pożądany

Wymagany

60 dni od daty podpisania umowy

Kwota wadium

10.000 zł

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

  cena ( minimalizacja ) - 100%

Sposób uzyskania formularza zawierającego  specyfikację istotnych warunków zamówienia

Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice,  budynek A, pok. nr 5 - osobiście lub pocztą.

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków  zamówienia

bezpłatny

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Nazwisko i imię:

Dorociński Krzysztof

nr pokoju:

5

tel:

0-prefix-32-207-62-71

godz. udzielania informacji:

od 800 do 1400

e-mail:

 kdo@isnet.katowice.pl

Miejsce składania ofert

Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice, budynek A pok. nr 5

Termin składania ofert

17.05.2004r., godz. 1000

Otwarcie ofert

Miejsce

siedziba zamawiającego, pokój nr 901

Termin

17.05.2004r.

godzina

1100

Informacje o warunkach wymaganych od dostawców i wykonawców

  • spełnienie warunków określonych w art.22 i art.24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  • spełnienie warunków podanych w SIWZ

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!