wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015



Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Remont i modernizacja w budynku Izby Skarbowej w Katowicach Ośrodka Zamiejscowego w Bielsku-Białej przy ul. Traugutta 2a

Przedmiot postępowania:

Remont i modernizacja w budynku Izby Skarbowej w Katowicach Ośrodka Zamiejscowego w Bielsku-Białej przy ul. Traugutta 2a

Tryb przetargu:

Przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia powyżej 60.000 EURO (Tak/Nie)

Nie

Zamawiający:

Nazwa i adres:

Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko-Biała, ul Warszawska 45

Adres do korespondencji:

Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej,

43-300 Bielsko-Biała 1

woj. śląskie

REGON

00102123400000

tel.:

0-prefix-33-81-935-72

Fax:

0-prefix-33-81-238-46

e-mail:

Halina.Konior.@ou.isnet.katowice.pl

internet:

www.isnet.katowice.pl

Rodzaj zamówienia:

Robota budowlana

Składanie ofert wariantowych

nie

Składanie ofert równoważnych

Termin realizacji 

Pożądany

Wymagany

30 dni od dnia zawarcia umowy

Kwota wadium

      Nie

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

Cena - 100 %

 

Sposób uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a pok. 125

  • osobiście lub pocztą

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

bez opłat

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Nazwisko i imię:

 Halina Konior, Zofia Konior

nr pokoju:

 125

tel:

0-prefix-33-81-935-72

godz. Udzielania informacji:

od 800 do 1400

e-mail:

Halina.Konior.@ou.isnet.katowice.pl

Miejsce składania ofert

Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej, ul. Warszawska 45

Termin składania ofert

16.07.2004r.   do godz. 12 00

Otwarcie ofert

Miejsce

Siedziba Zamawiającego, pok. nr 7

Termin

16.07.2004r.

godzina

1215

Postępowanie prowadzone 

z zastosowaniem preferencji krajowych
bez zastosowania preferencji krajowych

Informacje o warunkach wymaganych od dostawców i wykonawców

spełnienie warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych spełnienie warunków podanych w SIWZ


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!