wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Dostawa naturalnej wody źródlanej , cztery dystrybutory , kubki jednorazowe i woda źródlana gazowana w butelkach o poj. 1-1,5 litra
Przedmiot zamówienia  Zakup abonamentu programu LEX - Administracja Skarbowa
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Częstochowie , ul. Jagiellońska 1 
Zamawiający nazwa i adres  Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Częstochowie 
ul. Jagiellońska 1
42-200 Częstochowa
woj. śląskie
REGON  00102123400000
tel.  (034) 363-42-55 do 58
 
Fax  (034) 363-30-59
email  kkow@isnet.katowice.pl
internet  www.isnet.katowice.pl
Wspólny słownik zamówień główny przedmiot

 30241310-6 

Programy komputerowe

dodatkowe przedmioty  
Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE)  NIE
Składanie ofert częściowych (TAK/NIE)  NIE
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)  12. 700 PLN
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania okres w miesiącach i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia) 12 miesięcy 
data rozpoczęcia  2004-08-24
data zakończenia  2005-08-23
Wymagane wadium  NIE
Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne informacje spełnieniu warunków  określonych w art. 22 ust. 1 

spełnienie warunków podanych w SIWZ

 

Tryb udzielania zamówienia  przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia powyżej 60.000 Euro (TAK/NIE)  NIE
Kryteria oceny ofert  cena - 100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub dodatkowych wyjaśnień dostępne do NIE 
Sposób uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia  przesłanie zaproszeń do złożenia oferty
Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia (o ile dotyczy)  nie dotyczy
Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Częstochowie , ul. Jagiellońska 1 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu data  2004-08-24
godzina  9.00
Otwarcie ofert miejsce  siedziba zamawiającego
termin  2004-08-24
godzina  09.30
Termin związania ofertą  30 dni od dnia otwarcia ofert
Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi urzędu Zamówień Publicznych  nie dotyczy
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE (TAK/NIE)  NIE
Uprawnieni do kontaktów z oferentami imię i nazwisko  Katarzyna Kowalczyk , Grzegorz Krzysztofik
nr pokoju  530
tel.  ( 034) 363-42-55 do 58 w. 105 lub 110
godziny udzielania informacji  8.00 - 14.00
email  kkow@isnet.katowice.pl

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!