wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Upgrade programu prawniczego Lex Omega

Przedmiot postępowania:

Upgrade programu prawniczego Lex Omega

Tryb przetargu:

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia powyżej 30.000 EURO (Tak/Nie)

Nie

Zamawiający:

 

Nazwa i adres:

Izba Skarbowa

40-022 Katowice, ul. Damrota 25

Adres do korespondencji:

Izba Skarbowa w Katowicach

40-951 Katowice 2

skrytka pocztowa 169

woj. śląskie

REGON

00102123400000

tel.:

0-prefix-32-207-60-00

0-prefix-32-255-52-25

Fax:

0-prefix-32-253-03-06

e-mail:

is@sl.mofnet.gov.pl

internet:

www.isnet.katowice.pl

 

Rodzaj zamówienia:

dostawa

Składanie ofert wariantowych

nie

Składanie ofert równoważnych

tak

Termin realizacji 

Pożądany

 

Wymagany

10.01.2003 – 31.12.2005

Kwota wadium

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

Cena – 100%

Sposób uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice

  • osobiście  lub pocztą e-mail

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

 

Nazwisko i imię:

Kipka-Pawłowski Mariusz

nr pokoju:

6 (bud. A)

tel:

0-prefix-32-207-61-29

godz. udzielania informacji:

Od 800 do 1300

e-mail:

mkipka@isnet.katowice.pl.

 

Miejsce składania ofert

Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice

  • pokój nr 6

Termin składania ofert

20.12.2002r., godz. 1000

Otwarcie ofert

Miejsce

Siedziba Zamawiającego, pok. nr 14

Termin

20.12.2002r.

godzina

1030

Postępowanie prowadzone

z zastosowaniem preferencji krajowych

Tak

bez zastosowania preferencji krajowych

Nie

Informacje o warunkach wymaganych od dostawców i wykonawców

·         spełnienie warunków określonych w art.22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych

·         oświadczenie dotyczące preferencji krajowych

·         spełnienie warunków podanych w IWZ

 


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!