wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Komunikat dotyczący deklaracji DRA-1
Komunikat MENiS

KOMUNIKAT

 

            W imieniu Izby Skarbowej w Katowicach uprzejmie informuję, iż w dn. 28 marca br. uchwalona została nowelizacja ustawy z dn. 26 października 1982 roku  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. Nr 147, poz. 1231 oraz Nr 167, poz. 1372 z 1982 roku oraz Nr 80, poz. 719 z 2003 roku ). Na mocy tej nowelizacji wprowadzono obowiązek wnoszenia opłaty w wysokości 10% umownego wynagrodzenia netto za usługę polegającą na reklamowaniu napojów alkoholowych na wyodrębniony rachunek, utworzony w tym celu przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu.

Podmioty zobowiązane do wnoszenia w/w opłat mają obowiązek sporządzania i przekazywania do urzędu skarbowego, właściwego ze względu na siedzibę zobowiązanego, do dnia 20 każdego miesiąca, deklaracji DRA-1.

Tekst rozporządzenia oraz wzór deklaracji DRA-1 opublikowany został w Dz. U. Nr 105, poz. 988. Jest także dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu ( www.menis.gov.pl ) pod linkiem akty prawne – ustawy i rozporządzenia dotyczące kultury fizycznej i sportu.

 

Rzecznik prasowy

Izby Skarbowej w Katowicach

25.06.2003


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!